"Het leuke is dat veel jonge professionals vanuit verschillende vakgebieden zich erg aangetrokken voelen tot duurzaamheid en energie"
Wim Smit
Nijestee
Konnect

De trainee brengt een frisse blik van buiten naar binnen

Waarom wilde Nijestee graag gaan werken met New Energy Trainees?

De energietransitie is een vraagstuk waarbij het beste resultaat bereikt kan worden door iets anders te doen dan wat we altijd deden. Nieuwe vraagstukken vragen om een nieuwe aanpak. Samenwerken met andere organisaties is daarbij cruciaal. Elke organisatie vertegenwoordigt een stukje van de puzzel. Via het traineeship komen de puzzelstukjes dichter bij elkaar.

We zetten daarbij niet de organisatie centraal, maar het vraagstuk. De 3 aangesloten organisaties zetten hun deuren open om informatie te delen waardoor er een win-win-win situatie ontstaat.

Waaraan merken jouw collega’s dat er een New Energy Trainee aan de slag is?

De trainee brengt een frisse blik van buiten naar binnen. Als organisatie doe je dingen zoals je gewend bent om ze te doen. Dit gebeurt nou eenmaal en leren en vernieuwen is iets wat je moet organiseren. Dit doen we onder andere via het traineeship. Daarnaast delen wij via de trainees een deel van onze in ruim 100 jaar opgebouwde kennis en informatie, we openen dus ook meer onze deuren naar buiten.

Wat is de toegevoegde waarde van deelname aan het New Energy Traineeship voor Nijestee?

De toegevoegde waarde zit hem er in dat het vraagstuk centraal staat en niet de betrokken organisaties. Het traineeship is niet ingestoken als wervingsintsrument en het gaat dus niet om het onboarden van een nieuwe medewerker waarbij de waarden en werkwijzen van de organisatie centraal staan. Doordat er 3 trainees nauw samenwerken aan het vraagstuk positioneren ze zich meer als onafhankelijke adviseurs. De commitment ten opzichte van het vraagstuk staat centraal. Het leuke is dat veel jonge professionals vanuit verschillende vakgebieden zich erg aangetrokken voelen tot duurzaamheid en energie. Dit maakt het thema ook erg geschikt voor een traineeship.

Wat valt op aan de werkwijze van Vonk?

De samenwerking met Vonk betekent korte lijnen, sparren en pionieren. Voor de vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd zijn geen pasklare antwoorden voorhanden. De ontwikkelingen in de wereld en in ons werkgebied gaan snel. Oude, uitgedachte vormen van (samen)werken zijn niet altijd meer toereikend. We zullen onze paradigma’s opnieuw tegen het licht moeten houden en onszelf blijven uitdagen om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde toe te voegen. Daarin vinden Vonk en Nijestee elkaar.

Wat gun jij de New Energy Trainees, als je naar de toekomst kijkt?

Ik gun de trainees een leven waarin geluk en plezier centraal staat. Werk maakt vaak een wezenlijk onderdeel uit van je leven dus werkplezier is belangrijk. Neem geen genoegen met werk waar je niet blij van wordt. Werkplezier ontstaat wanneer je wordt ingezet op je talenten en wanneer je zelf regie pakt over je loopbaan en je leven. Persoonlijk leiderschap is daarbij cruciaal, om zelf vanuit een onafhankelijke positie je eigen keuzes te maken.

En als je het New Energy Traineeship in één zin zou moeten omschrijven?

Het New Energy Traineeship gaat over de toepassing van nieuwe vormen van energie, maar het gaat voor ons ook om een nieuwe energieimpuls voor onze organisatie.


Blijf op de hoogte
Nieuwsbrief.

Optin nieuwsbrief