Skip to content Skip to footer

WHAT THE
VONK?!

Werkgevers en ambitieuze young professionals vinden elkaar niet goed genoeg in Noord-Nederland, terwijl er in deze regio juist grote uitdagingen zijn. Dat is de frustratie van waaruit we begonnen.
Vonk is de schakel tussen deze young professionals en organisaties, door ze tijdens een intensief tweejarig programma aan elkaar te verbinden.

Alleen de
beste match

Vonk matcht gedreven talent met ambitieuze organisaties, door intensieve begeleiding en hoogwaardige multi-company traineeships. Gedurende twee jaar voeren de trainees opdrachten uit bij drie verschillende organisaties. Denk hierbij aan corporates, het MKB, maatschappelijke instellingen en overheden.
Naast deze opdrachten ontwikkelen de trainees zich als persoon en professional, met onze persoonlijke begeleiding. De individuele trainee vormt het gezicht van Vonk in de organisatie. Maar hij of zij komt niet alleen: er staat een team van andere trainees achter, dat denkkracht inzet voor het betreffende project.
Door een gebalanceerde werkweek van vier dagen intern bij de opdrachtgever en één dag bij Vonk leren ze zichzelf kennen, bouwen ze een netwerk op en ontdekken ze wat Noord-Nederland hen te bieden heeft. De opdrachten zijn bewust uitdagend. We prikkelen de trainees om de juiste mindset te ontdekken en met onze ondersteuning halen ze het beste in zichzelf naar boven.

Team Vonk

Rients Verschoor

Job Mol

Freerk Jan Bruins

Erik Doorenspleet