Wijkmakers
Traineeship
Voorbeeld­opdracht


Als Wijkmaker van morgen ga jij in twee jaar tijd aan de slag met drie uitdagende opdrachten van acht maanden. Wat je je daarbij moet voorstellen? Dat laten we je zien aan de hand van drie voorbeeldopdrachten.


Energiebesparing realiseren

Wat is er aan de hand?

De wijk Vinkhuizen wordt de komende jaren flink vernieuwd. Vooral in het noordelijke deel van de wijk ligt een opgave in het energiezuiniger maken van de woningvoorraad. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen van de gemeente Groningen te halen, maar ook om inwoners te helpen bij het omlaag brengen van hun energielasten. De woningcorporaties maken plannen voor het verduurzamen van woningen, Warmtestad legt een duurzaam energienet aan en bewoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden van energiebesparing.

Nu is er in Vinkhuizen een grote variatie aan woningen, woningeigendom en bewoners. Vooral in de particuliere woningvoorraad (bewoners met een eigen woning) blijkt het lastig om bewoners te bereiken en te helpen. In jouw opdracht bij Grunneger Power krijg je de vraag om particuliere huiseigenaren, individueel en als collectief, te bereiken en te ondersteunen.

Wat ga jij doen?

  • Jij maakt een plan om huiseigenaren te betrekken bij de verduurzamingsopgave;
  • Je doet onderzoek naar de bewonerssamenstelling, naar de verschillende woningtypes en naar de mogelijkheden om bewoners met grote en kleine maatregelen te helpen hun woning te verduurzamen;
  • Je betrekt verschillende organisaties, zoals woningcorporaties en Warmtestad, en benut ervaringen van collega's om de klus goed aan te pakken. Natuurlijk haal je ook ervaringen en ideeën op bij bewoners!

Woningen van de toekomst

Wat is er aan de hand?

Senioren blijven steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat woningcorporaties meer oudere huurders hebben en dat daar vaker zorgverleners over de vloer komen.

Voor nieuwbouwprojecten van Nijestee moet er een programma van eisen (PVE) komen voor seniorenwoningen. Jouw collega’s van vastgoed hebben al wel ideeën, maar zien ook dat 'domotica' een steeds grotere rol speelt en dat behoeften van senioren er over 20 jaar anders uitzien. De seniorenwoningen die we nu bouwen moeten ook geschikt zijn voor mensen die nu 50 zijn en straks een passend huis nodig hebben!

Wat ga jij doen?

  • Jij bent gevraagd om ervoor te zorgen dat er over acht maanden een goed en gedragen programma van eisen is vastgesteld. Een helder resultaat, maar je weet nog niet goed waar je moet beginnen;
  • Je hebt samen met je teamleider bedacht hoe je dit voor elkaar gaat krijgen: je bestudeert het huidige beleid, onderzoekt landelijke trends, vraagt je collega’s van de afdelingen Vastgoed en Woonzaken uit én je organiseert dat huidige en toekomstige senioren zelf ook meepraten (zij moeten er immers wonen);
  • Over de tijd heen organiseer je drie overleggen waarin je jouw ideeën deelt met je collega’s, zodat ze bij kunnen sturen en je aan het einde van jouw opdracht zeker weet dat zij de resultaten herkennen. In je vorige opdracht zat je bij een zorgaanbieder, en dus betrek je ook een oud-collega die verpleegkundige is. Via een medetrainee leg je contact met een beleidsadviseur van de gemeente die graag met je meedenkt en zijn visie deelt. Aan het eind kijk je terug en ben je trots op het resultaat!

Groen en openbare ontmoetingsplekken

Wat is er aan de hand?

Jouw team organiseert de bewonersparticipatie bij de aanpak van Selwerd. Een onderdeel van de wijkvernieuwing in Selwerd is de aanleg van meer groen en nieuwe openbare ontmoetingsplekken in de wijk. Hierdoor wil de gemeente bijdragen aan klimaatadaptatie, een fijne leefomgeving en meer gevoel van veiligheid. Woningcorporaties, de gemeente en wijkbewoners willen samen komen tot een passende invulling. Er is al een wijkvisie opgesteld die richting geeft en ook de plekken van speeltuinen in de wijk zijn vastgesteld.

Wat ga jij doen?

  • Jij gaat ervoor zorgen dat de bewonersparticipatie bij de aanleg van groen en openbare ontmoetingsplekken goed georganiseerd verloopt;
  • Samen met je team werk je in acht maanden toe naar een concreet, onderbouwd en gedragen voorstel voor groen en openbare ontmoetingsplekken;
  • Je organiseert bewonersbijeenkomsten, raadpleegt groen experts en loopt een dag mee met het onderhoudsteam.

Terug naar traineeship

Blijf op de hoogte
Nieuwsbrief.

Optin nieuwsbrief