Skip to content Skip to footer

Samenwerken voor talentbehoud en -ontwikkeling in Noord-Nederland

Er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd komen er steeds meer uitdagingen op bedrijven af die zij niet zelfstandig kunnen tackelen: van ontwikkelingen in de zorg, tot verduurzaming en van materiaalschaarste tot digitalisering. Bovendien is er al jaren sprake van een kloof tussen hoogopgeleid talent en Noord-Nederlandse bedrijven: ze weten elkaar simpelweg niet goed genoeg te vinden.

Daarom werken wij samen met clusters van bedrijven en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan traineeprogramma’s, die de aansluiting tussen vraag en aanbod van hoogopgeleide medewerkers bevorderen. Wij zijn er trots op dat we daarvoor de EFRO Human Capital subsidie hebben ontvangen van de Europese Unie!

Wij werken aan:

  • Structurele samenwerkingen tussen noordelijke (MKB-)bedrijven en sectoren, zodat zij toekomstige HR-vraagstukken aankunnen;
  • Ontwikkeling van hoogwaardige traineeships en ontwikkelprogramma’s voor Noord-Nederlandse bedrijven, zodat zij ambitieuze hoogopgeleiden kunnen werven, binden en opleiden.

Onze hoofddoelstelling:

Het verbeteren van de aansluiting van ambitieus toptalent op de behoefte van bedrijven en andere organisaties in Noord-Nederland. De toeleiding van toptalent naar mkb-bedrijven is verbeterd, de begeleiding van jonge medewerkers bij deze bedrijven is op orde en zij worden opgeleid in waardevolle, toekomstgerichte vaardigheden.

Wij richten ons op bedrijven met een behoefte aan verbinding en innovatie en zijn altijd op zoek naar samenwerking. De subsidie schept mogelijkheden om deels gesubsidieerd met ons te ontwikkelen.

Ben jij nieuwsgierig wat deze samenwerking voor jou kan betekenen? Bel ons gerust, we slaan graag de handen ineen!